GORSET CHENEAU jest światowym rozwiązaniem ortezy w ortotycznym leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz).

niewiem

GORSET JEVETTA Gorset przeznaczony jest do stabilizacji w płaszczyźnie strzałkowej oraz częściowego odciążenia kręgosłupa na odcinku L-3 do Th-10 przy n/w schorzeniach:

 • złamaniach kompresyjnych, urazowych i patologicznych trzonów kręgosłupa
 • gruźlicy kości kręgosłupa
 • zmianach nowotworowych trzonów kręgosłupa
 • choroby Bechterewa, Scheuremanna oraz dyskowej
 • odwapnieniach
 • zespołach bólowych spowodowanych zmianami zniekształcającymi.
takiecos

Przeciwswskazania:
Gorset nie spełnia swojego zadania w następujących przypadkach:

 • bocznych skrzywień kręgosłupa
 • niestabilnych złamań lub zwichnięć wymagających leczenia operacyjnego
 • znacznego stopnia zmian zniekształcających kręgów
 • znacznego stopnia zmian destrukcyjnych zapalnych i nowotworowych
 • konieczności pełnego unieruchomienia.

FORMULARZ KONTAKTOWY